Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

Regulamin zawodów spławikowych z cyklu "Grand Prix".

Regulamin zawodów spławikowych z cyklu "Grand Prix" Okręgu PZW w Zielonej Górze w kategorii seniorów na 2011 r.

 

1. Zawody muszą się rozpocząć nie wcześniej niż o godz. 8,oo a nie później niż o godz. 11,oo i trwać 3 lub 4 godziny.(w zależności od decyzji organizatora) Początek rozpoczęcia zawodów wyznacza organizator.

2. Wpisowe / opłata startowa / na zawody z cyklu “Grand Prix” Okręgu wynosi 40,-zł od zawodnika. Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy, którzy za ubiegły rok w klasyfikacji “GPO” zajęli miejsca I – III. Z opłaty startowej wydziela się kwotę 10,-zł. z przeznaczeniem na posiłek oraz kwotę 10,-zł na nagrody w końcowej klasyfikacji rocznej.

3. Wszystkie zawody muszą być finansowo rozliczone a pula nagród podana do wiadomości zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

4. Wysokość kosztów organizacyjnych ustala się w wysokości 100,-zł.

5. Okręg PZW na zawody z cyklu “GPO” zapewnia puchar /y/ o wartości 180,-zł. Sędziego głównego zawodów powołuje organizator. W przypadku organizacji zawodów na rzece Odrze dodatkowo przyznaje się kwotę 200,-zł na obsługę sędziowską.

6. Nagrody dla zawodników przekazywane są w bonach wartościowych, a gotówkę z opłaty startowej organizator rozlicza z biurem Zarządu Okręgu PZW.

7. W zawodach z cyklu “GPO” zostaje nagrodzona pierwsza szóstka zawodników j/n:

a/ I –III miejsce: puchary + bony wartościowe + dyplomy

od miejsca IV – VI : bony wartościowe + dyplomy

8. Złowione ryby ważone są na stanowisku wędkarskim. Wszystkie ryby po zważeniu muszą być wypuszczone do wody. Odstąpienie od tej zasady grozi dyskwalifikacją zawodnika.

9. Sędzia główny odbiera i zdaje organizatorowi teren zawodów. Jeżeli sędzia główny odbierze teren zawodów od organizatora i uzna go za zgodny z regulaminem PZW, zawodnik nie ma prawa do zmiany stanowiska.

10. Wszelkie sporne sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga komisja odwoławcza powołana przed zawodami. ( od decyzji Komisji Odwoławczej istnieje możliwość odwołania się do OKS po wniesieniu wadium w wysokości opłaty startowej).

11. Ze względów organizacyjnych oraz pojemności łowiska ustala się następujące zasady udziału zawodników w zawodach z cyklu “GPO”:

  • zgłoszenia udziału w zawodach “GPO” przyjmuje biuro ZO PZW do czwartku
  • poprzedzającego termin zawodów tel. (68) 4537333 lub pocztą elektroniczną e-mail pzw@pzw.zgora.pl
  • decyduje kolejność zgłoszeń
  • lista zgłoszonych zawodników do GPO umieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej Okręgu PZW w każdy piątek poprzedzający termin imprezy
  • zawodnik zgłaszający się do startu w imprezie GPO musi każdorazowo określić swoją przynależność do koła lub klubu wędkarskiego
  • dopuszcza się możliwość udziału w zawodach zawodnika nie zgłoszonego wcześniej pod warunkiem istnienia większej liczby stanowisk niż zgłoszeń
  • potwierdzenie swojego startu w zawodach musi nastąpić u organizatora co najmniej na 15 minut przed otwarciem imprezy

12. Okręgowy Kapitanat Sportowy – sekcja spławikowa w porozumienia z wiceprezesem ZO ds. sportu może w razie potrzeby zmienić łowisko wykazane w kalendarzu imprez okręgowych w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów wędkarskich na danym łowisku.

13. Odpowiedzialnym za cały cykl imprez zaliczanych do klasyfikacji ”Grand Prix” Okręgu PZW jest Zarząd Okręgu PZW.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Zielona Góra 7.03.2011 r.

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin