Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Porozumienia

Porozumienie - Strefa I - 2016

Wykaz wód PZW o/Jelenia Góra - POBIERZ

Wykaz wód PZW o/Koszalin - POBIERZ

Wykaz wód PZW o/Legnica - POBIERZ

Wykaz wód PZW o/Wałbrzych - POBIERZ

Wykaz wód PZW o/Piła (Nadnotecki) - POBIERZ

Wykaz wód PZW Słupsk - POBIERZ

 

 

 

WYKAZ OBOSTRZEŃ W STOSUNKU DO RAMOWEGO RAPR PZW ORAZ WÓD PZW OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA ZASADACH WZAJEMNOŚCI W RAMACH POROZUMIENIA STREFY I - POBIERZ

 

I. OBOSTRZENIA

 

 1. Na gliniance Lubieszów obowiązuje górny ochronny wymiar karpia od 60 cm (łącznie
  z wymiarem dolnym do 30 cm

 2. Na wodach PZW Okręg w Zielonej Górze o powierzchni lustra wody poniżej 10 ha obowiązuje generalny zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb ze środków pływających – oznaczenie ZP w wykazie wód Zakaz ten dotyczy jednakże również kilku akwenów
  o powierzchni większej, aniżeli 10 ha. Na szeregu wód o powierzchni lustra wody większej od 10 ha obowiązuje również zakaz używania silników spalinowych do napędu środków pływających służących do wędkowania – oznaczenie ZPS w wykazie wód, co wynika przede wszystkim z planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla parków krajobrazowych, czy ostoi systemu Natura 2000, a także z uchwał rad poszczególnych powiatów.

 3. Znaczna część wód PZW Okręg w Zielonej Górze objęta jest obowiązkiem ewidencji amatorskiego połowu ryb. W wykazie wód są one podane pogrubioną czcionką wraz z numerem łowiska, jaki należy wpisać do rejestru. Członkowie innych Okręgów PZW Strefy I, poza PZW Okręg w Zielonej Górze, powinni wpisywać rezultaty połowu ryb na łowiskach naszego Okręgu do obowiązującego rejestru w ich macierzystych Okręgach. Zapisy te należy opatrzyć numerem łowiskach podanym w poniższym wykazie wód oraz symbolem ZG (oznaczającym nasz Okręg), a następnie zdać do biura Okręgu macierzystego, skąd dane te powinny trafić do biura PZW Okręg w Zielonej Górze. Uwaga! obowiązek ewidencji amatorskiego połowu ryb nie dotyczy posiadaczy zezwoleń okresowych.

 4. Na wodach PZW Okręg w Zielonej Górze ustanowiono kilka obrębów ochronnych
  w związku z tym nie wolno wędkować w następujących obrębach ochronnych i okresach:

 • Jezioro Borek (Kosarzyn) - 50 m po lewej i 50 m po prawej stronie wypływu z niego Strugi Steklnik oraz 50 m w głąb jeziora od tego miejsca.

Zakaz połowu od 15 lutego do 15 czerwca każdego roku.

 • J. Ilno (Torzymskie) – na odcinku od plaży miejskiej do ujścia Ilanki 20 m w głąb akwenu.

Zakaz połowu przez cały rok.

 • Jezioro Pniów – połów dopuszczony jedynie z brzegów zachodnich – Rezerwat „Dolina Ilanki”

 • Bóbr - na odcinku od wysokości kolektora ciepłej wody przerzuconego przez ten ciek w Żaganiu do wysokości wodowskazu IMGW w Żaganiu oraz kanał energetyczny Bobru od wody dolnej jazu EW Żagań II.

Zakaz połowu przez cały rok.

 • Ilanka – od południowych granic Rezerwatu „Dolina Ilanki” na tej rzece znajdującej 750 m powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów

Zakaz połowu obowiązuje cały rok

 • Młynówka- od jazu przy ul. Młynarskiej w Szprotawie do ujścia do rzeki Szprotawy oraz Szprotawa (Szprota) od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskiego do ujścia do Bobru.

Zakaz połowu przez cały rok.

 • Odra na odcinku od ujścia Strumienia (Łomianki) do ujścia Nysy Łużyckiej

Zakaz obowiązuje w okresie 1 listopada do 31 marca każdego roku.

 • Pliszka - od mostu na drodze gruntowej Drzewce Kolonia - Kłodnica koło ruin dawnego młyna Zamęt do mostu na drodze gruntowej w Kosobudkach.

Zakaz połowu przez cały rok.

 • Raduszczanka - od Przepompowni nr 3 do ujścia do Zbiornika zaporowego Raduszec Stary.

Zakaz wędkowania od 1 stycznia do 31 maja.

 • Starorzecze Krępa - wschodnie oraz północno – wschodnie brzegi.

Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

 • Starorzecze Wójciki – północne oraz północno - wschodnie brzegi.

Zakaz połowu obowiązuje cały rok.

 1. Ponadto należy pamiętać, że w PZW Okręg istnieje kilka łowisk specjalnych Kół PZW nie objętych dobrodziejstwem porozumienia w ramach Strefy I, gdzie obowiązują dodatkowe opłaty za wędkowanie oraz zaostrzone regulaminy.

 

 

II WYKAZ WÓD UDOSTEPNIONYCH DO WĘDKOWANIA W RAMACH

POZROZUMIENIA STREFY I

 

WODY OGÓLNODOSTĘPNE W OBWODACH RYBACKICH

 

REGION WODNY ŚRODKOWEJ ODRY – RZGW WE WROCŁAWIU

 

I.9. Obwód rybacki rzeki Odra nr 9

- Odra od ujścia Dobrzejówki do ujścia Kanału Ołobok (Nietkowickiego) wraz z połączonymi na stałe z jej korytem starorzeczami, odnogami i dołami rzecznymi– nr łowiska w rejestrze – 1

- starorzecza, odnogi, doły rzeczne mające okresowe połączenie z Odrą

- Obrzyca od jazu w Sadowej do ujścia do Odry wraz z kanałem wylotowym przepompowni
w Sadowej i upustem bocznym jazu koło tej przepompowni – nr łowiska w rejestrze – 10 z dopływami:

- Barcina (Brzoza); Kanał Stary Krzycki z dopływem Starką; Odrzysko (k. Siedliska) ze starorzeczem k. Różanówki – ZP i uchyłkiem tego cieku – zbiornikiem wyrównawczym Stacji Pomp Siedlisko – ZP z dopływem; Kanałem G; Biała Woda z dopływem Granicznym (Dłużec); Solanka z zalewami na jej biegu - Zalewem Stare Żabno (J. Gruszwickie) – 3,9 ha - ZP i Zalewem Kacza Górka – 3,4 - ZP, rozlewiskiem koło ogródków działkowych w Nowej Soli – ZP z dopływem Rudzicą (Rudnianka); Odrzysko (Siedlisko-Przyborów, Czarna Woda) wraz z zespołem starorzeczy na jego biegu – ZP, Czarna Struga (Czarna) z dopływami: Urzuckim Potokiem, Męciną, Mirotką, Kożuszną; Krzycki Rów na odcinku od oddzielenia się od niego Kanału Starego Krzyckiego do ujścia do Odry z dopływami: Moczarem
i Czerwonakiem; Stara Ochla (Ochlica) – ZP ze zbiornikiem wyrównawczym Stacji pomp Bobrowniki na jej biegu - ZP wraz z kanałem dolotowym i wylotowym; Śląska Ochla
z dopływami: Jaroszem, Kanałem Polnym, Wodna z dopływami: Świdnickim Rowem
z zalewami na jego biegu – „starym” (górnym) Zalewem Świdnickim – 2,0 ha - ZP oraz „nowym” (dolnym) Zalewem Świdnickim – 3,2 ha - ZP, Młynianką, Galina z zalewem na jej biegu na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli (Skansen w Ochli) – 0,6 ha - ZP, Pustelnik z leśnym zbiornikiem retencyjnym na jego biegu powyżej kąpieliska miejskiego „Ochla” MOSIR w Zielonej Góry – 0,4 ha - ZP, Brzeźniak (Dłubnia), Sucha, Jeleniówka, Niedoradzki (Siekierzyna), Czarna Strużka, Podmiejski; Jasieniec ze zbiornikiem wyrównawczym Stacji pomp Milsko - ZP wraz z kanałem pompowym oraz starorzeczem w Milsku na jego biegu - ZP; dopływy Obrzycy na odcinku od progu jazu koło przepompowni w Sadowej do ujścia do rzeki Odra: Kanał Głuchowski ze starorzeczami na jego biegu - ZP, w tym starorzeczem przy ujściu do Obrzycy - ZP z dopływem Kanałem Borkowskm wraz ze starorzeczami na jego biegu – ZP oraz z jego dopływem Kanałem F
z jego dopływem Kanałem E; Sulechówka; Kanał Pomorski (Stara Odra k. Pomorska) ze starorzeczami na jego biegu - ZP, Ołobok (Kanał Nietkowicki) od progu jazu zalewu nr 10 do ujścia do Odry z dopływem: Kanał Pomorski ze starorzeczami na jego biegu - ZP i kanałem pompowym Stacji pomp Bródki.

 

I.10. Obwód rybacki rzeki Odra nr 10

- Odra od ujścia Kanału Ołobok (Nietkowickiego) wraz z połączonymi na stałe z jej korytem starorzeczami, odnogami i dołami rzecznymi do ujścia Nysy Łużyckiej – ZPS obowiązuje na odcinku Odry w granicach Krzesińskiego Parku Krajobrazowego , czyli w przybliżeniu od wysokości Wężysk do zniszczonego mostu w Kłopocie - nr łowiska w rejestrze – 2 (uwaga! – na małym odcinku Odry ustanowiono obręb ochronny – patrz część końcowa)

- starorzecza, odnogi, doły rzeczne mające okresowe połączenie z Odrą

- Bóbr od zapory w Raduszcu St. do ujścia do Odry – ZPS - nr łowiska w rejestrze – 6
z dopływami:

- Kanał Główny; Gryżynka od ujścia Odpływu z J. Kościelnego do ujścia do Odry wraz z dopływem Gryżynowy i starorzeczem „105” k. Będowa na jego biegu – 1,8 ha - ZP; Strużynka ze starorzeczami na jej biegu - ZP; Zimny Potok ze starorzeczami na jego biegu – ZP oraz dopływami: Starym, Zawadką z dopływem Leniwym, Fabrycznym, Łączą z Zalewem Czerwieńsk na jej biegu – 4,9 ha - ZP i jej dopływami: Kanałem Ulgi, Myszką Gęśnikiem (Moczydło) z Zalewem Wagmostaw na jego biegu – 1,0 ha - ZP, Młynówką z zalewem w Płotach na jej biegu – 0,4 ha - ZP, Strużyną z Zalewem Strużyna (Surowce) na jej biegu – 2,1 ha - ZP, Dopływem z Przylepu, Doprowadzalnikiem, Kolejowym, Opaskowym, Leniwym (gm. Dąbie) z jego dopływem Młyńską Strugą; Kamień Morsko; Stara Odra ze starorzeczami na jej biegu – ZP oraz kanałami ulgi i odgałęzieniami koryta na odcinku będącym własnością Skarbu Państwa; Biała (Biela) na odcinku od mostu na drodze Krosno Odrz. – Słubice do ujścia do Odry wraz ze starorzeczem w dolinie Odry na jej biegu; - ZP, Dopływ z Polany Sosnowica; Maszewka

 

I.18. Obwód rybacki rzeki Zaborski Potok nr 1

-- J. Liwno (Zabór Duży) – 26,7 ha - nr łowiska w rejestrze - 55

- Wapno Zabór III – 9,0 ha – ZP – wyrobisko - nr łowiska w rejestrze 58 (razem z wyrobiskami Wapno I, II i IV nie wchodzącymi w skład obwodu)

- J. Zabór Mały – 4,2 ha – ZP

- Zaborski Potok z od wypływu z Wyrobiska Wapno V do ujścia do Odry, odpływ z jeziora Zabór Mały

 

I.19. Obwód rybacki rzeki Rakówka nr 1

- Rakówka (Jabłonna) z wyłączeniem Stawu Piskorzno

- Łochowska Struga z wyłączeniem zbiorników na jej biegu

I.22. Obwód rybacki Jezioro Księżno na rzece Odpływ z jeziora Księżno nr 1

- J. Księżno – 7,9 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 37

- Odpływ z j. Księżno

 

I.27. Obwód rybacki rzeki Gryżynka nr 1

- J. Jelito (Giełt) – 50,5 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 28

- J. Czyżykowo (Cisek, Kąpielowe) – 28,8 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 23

- J. Jatnik (Spalone, Jating) – 8,9 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 33

- J. Kościelne (Księże) – 6,0 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 36

- J. Lubartynia (Lubach, Tarcza) – 7,3 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 38

- J. Kocie (Rozdroże) – 1,2 ha - ZP

- Gryżynka do ujścia Odpływu z J. Kościelnego, Stare koryto Gryżynki, Kanał Północny i Południowy, Odpływ z J. Kościelnego, Odpływ z J. Kociego

 

I.32. Obwód rybacki rzeki Strumień nr 1

- Łomianka (Strumień) - w całości, łącznie z jeziorem Sarbia – 1,8 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 14

z dopływami:

- Raduszczanka ze zbiornikiem Przepompowni nr 3 Zbiornika Raduszec Stary oraz dopływami: Lasówką z wyłączeniem stawu rybnego na jej biegu i Doprowadzalnikiem, Kanał Opaskowy nr 1, Kanał Sarbia nr 7, Tęcza z dopływami: Tęczą A i Jeziornicą (Ochla) od progu jazu w Wężyskach do ujścia do Odry, Racza, Młynówka Chlebowo

 

I.34. Obwód rybacki Jezioro Borek na rzece Steklnik nr 1

- J. Borek (Kosarzyn) – 63,7 – ZPS - nr łowiska w rejestrze – 22 (uwaga! – na akwenie ustanowiono obręb ochronny – patrz część końcowa)

z dopływem:

- Steklnik

 

VIII.3. Obwód rybacki rzeki Obrzyca nr 3

- Obrzyca od mostu na drodze Tatarka-Uście do jazu w Sadowej wraz z kanałem dolotowym Stacji pomp Sadowa - nr łowiska w rejestrze - 9

z dopływami:

- Kanał Bojadelski III wraz z dopływami: K. Bojadelskim I, K. Bojadelskim II, K. Bojadelskim IV; Kanał Bojadelski IIIa; Kanał D (Dopływ z Łęgowa); Tomnica; Młynówka (K. Obrzycko) wraz ze starorzeczami jej biegu oraz dopływami: Rowem A i Kanałem Karszyńskim, K. Borkowski poniżej zastawki w km 1 +870 do ujścia do Obrzycy

 

VIII.4. Obwód rybacki Jezioro Jeziorno na rzece Odpływ z jeziora Jeziorno nr 1

- J. Jeziorno – 9,4 ha - ZP

- Odpływ z j. Jezioro

 

VIII.5. Obwód rybacki Jezioro Kochanowo na rzece Dopływ z Lubięcina nr 1

- J. Lubięcin Duży (Kochanowo) – 14,9 ha - nr łowiska w rejestrze - 40

- J. Lubięcin Mały (Lubięcińskie) – 11,1 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze – 41

z dopływami:

- Dopływ z Lubięcina (Ciekąca, Kanał Kochanowski), Kanał Buczkowski

 


VIII.13. Obwód rybacki rzeki Gniła Obra nr 1

- Gniła Obra od źródeł do mostu drogowego poniżej Młyniska – nr łowiska w rejestrze – 12

z dopływami:

- Kanał Obra Leniwa; Mała Obra (Kanał Gniła Obra, Dopływ z Brójec; Dopływ ze Smardzewa

 

VIII.15. Obwód rybacki Jezioro Trzcinno na rzece Lubinica nr 1

- J. Trzcinno (Rozłogi) – 5,3 ha - ZP

- Lubinica od wypływu z j. Trzcinno do wpływu do j. Zamecko

 

VIII.16. Obwód rybacki Jezioro Zamecko na rzece Lubinica nr 2

- J. Zamecko (Zamkowe) – 13,1 ha - ZPS

- Lubinica od wypływu z j. Zamecko do wpływu do J. Lubinickiego

 

VIII.18. Obwód rybacki Jezioro Liny Duże na rzece Odpływ z jeziora Liny Duże nr 1

- J. Liny Duże – 24,1 ha - nr łowiska w rejestrze - 44

- Odpływ z j. Liny Duże

 

IX.5. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 5

- Bóbr od jazu w Lesznie Górnym do ujścia Brzeźnicy (Boberka) z odnogami i odgałęzieniami swego koryta włączając w to kanały robocze hydroelektrowni – nr łowiska
w rejestrze – 4 (uwaga! na krótkim odcinku cieku tego cieku ustanowiono obręb ochronny - patrz cześć końcowa)

z dopływami:

- Garbarnia; Szprotawa z odnogami i odgałęzieniami swego koryta włączając w to kanały robocze hydroelektrowni oraz z dopływami (uwaga! – na krótkim odcinku Szprotawy ustanowiono obręb ochronny – patrz część końcowa): Suchą (p) z Zalewem w Gościszowicach na jej biegu – 0,8 ha - ZP, Kamiennym Potokiem, Krowiną, Kościuszki z rozlewiskami na biegu tego cieku - ZP, Młynówka (uwaga! – na Młynówce ustanowiono obręb ochronny – patrz część końcowa) z Zalewem Szprotawa – 1,9 ha – ZP, z którego wypływa; Szczerbnica, Ruda z dopływem Gąsawą; Strużyna (Stawna); Iławka (Bobrzanka, Witkówka); Dopływ spod Chrobrowa; Czerna Wielka na odcinku od ujścia Czernej Małej do ujścia do Bobru z odnogami i odgałęzieniami swego koryta włączając w to kanały robocze hydroelektrowni oraz
z dopływami: Czerną Małą z odnogami i odgałęzieniami swego koryta włączając w to kanały robocze hydroelektrowni, z Zalewem Klików – 10,1 ha - nr łowiska w rejestrze - 19 na jej biegu oraz z jej dopływami: Ruszowskim Potokiem, Gumnicą, Czernicą (Czerną ) z jej dopływami: Otwiernicą z wyłączeniem stawów rybnych w Wymiarkach na jej biegu, Wykrotami, Błoniem; Olsza, Gnilica, Łubianka, Czerwona Woda z wyłączeniem stawów rybnych na jej biegu, Złota Struga z jej dopływem Żarką; Doły; Stobrzyca; Złotnica; Brzeźnica (Brzeźniczanka Boberek) z dopływami: Kocińskim Potokiem z jego dopływem Jabłonowem i Szumem.

 

IX.6. Obwód rybacki rzeki Bóbr nr 6

- Bóbr od ujścia Brzeźnicy (Boberka) do progu stabilizacyjnego w pobliżu oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim i „Stary Bóbr” od zapory w Krzywańcu do progu stałego w Prądocinku – ZPS na odcinku Bobru w granicach powiatu krośnieńskiego, czyli w przybliżeniu od wysokości Żarkowa do jego ujścia do Odry - nr łowiska w rejestrze - 5

z dopływami:

- Kanał Borowy z wyłączeniem Żwirowni Turów na jego biegu z dopływem Kanałem Turowskim; Sterkowka; Kanał Bobrowice Dachów; Młynówka Bobrowice; Zimna Woda (Młynówka Kosierska) z jej odnogą pomiędzy Budynią a Brzeźnicą na odcinku będącym własnością Skarbu Państwa oraz z dopływem Ślągwą z wyłączeniem dwóch gminnych stawów rybnych w Kosierzu na jej biegu; Kanał Dychowski – ZPS w granicach powiatu krośnieńskiego, czy w przybliżeniu od wysokości Żarkowa do wlotu na turbiny EW Dychów - ze Zbiornikiem zaporowym Dychów na jego biegu – 100,0 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 17; odnoga Raduszczanki znajdująca się w obrębie misy Zbiornika zaporowego Raduszec Stary (uwaga! na cieku tym ustanowiono obręb ochronny - patrz cześć końcowa)

- Zbiornik Zaporowy Krzywaniec – rozumiany jako akwen od progu stabilizacyjnego na Bobrze w pobliżu oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim do jazu w Krzywańcu – 36,8 ha

- Zbiornik zaporowy Raduszec Stary rozumiany jako akwen od progu stałego w Prądocinku i EW Dychów do zapory w Raduszcu Starym – 160,7 ha - nr łowiska w rejestrze 18

 

IX.12. Obwód rybacki rzeki Kwisa nr 4

- Kwisa od jazu Elektrowni wodnej w Łozach do ujścia do Bobru z odgałęzieniami, odnogami jej koryta nr łowiska w rejestrze – 8

z dopływami:

- Dopływ spod Łoz; Czernik z Kanałem Trzebowskim i dopływami: Pruszkowską (Puszkowską) Strugą z wyłączeniem leśnego stawu rybnego w jej środkowym biegu i Łominą

 

 

IX.14. Obwód rybacki Jezioro Dąbie Duże na rzece Dopływ z jeziora Dąbie Duże nr 1

- J. Dąbie Duże (Wielkie, Brzeźnica) – 31,8 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 24

- J. Dąbie Małe (Pławie, Młynki) – 8,7 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 62

- J. Pław (Pławno, Pławie I i II) – 10,1 – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 49

- Dopływ z płn. – wsch. Do j. Dąbie Małe, Mokrzec z wyłączeniem stawu na jego biegu, Dopływ z Łagowa do j. Pław.

 

X.3. Obwód rybacki rzeki Nysa Łużycka nr 3

- Nysa Łużycka od ujścia Żółtej Wody do ujścia do Odry z odnogami i odgałęzieniami swego koryta włączając w to kanały robocze hydroelektrowni – ZPS na odcinku tej rzeki w granicach Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa, czyli w przybliżeniu od wysokości Przewozu do Bukowiny - nr łowiska w rejestrze – 7

z dopływami:

- Kanał Dobrzyński; Świerczynka z wyłączeniem stawu rybnego w jej dolnym biegu z dopływem Młynicą; Skroda z dopływami: Pluskawą, Bielcem, Skródzica z jej dopływem Kościelną, Skródka z dopływem Brusienicą; Chwaliszówka; Trzebna (Lanka); Ilna; Młynówka Późno Strzegów; Kanał Sadzarzewice Węgliny z jego dopływem Ładzicą; Wodra (Kolna, Werdawa) od ujścia do niej Kanału z Datynia (Kanału Datyńskiego) do ujścia do Nysy Łużyckiej z jej dopływem Starą Werdawa; Budoradzanka.

 

X.4. Obwód rybacki Jezioro Brodzkie na rzece Wodra nr 1

- J. Brodzkie – 39,5 ha - nr łowiska w rejestrze - 60

- Wodra (Kolna) od wypływu z J. Brodzkiego do wpływu Dopływu z Datynia (K. Datyńskiego) wraz z tym ciekiem.

 

X.6. Obwód rybacki rzeki Lubsza nr 1

- Lubsza (w całości) – nr łowiska w rejestrze - 15

- Kanały – Młynówki: Mierków, Jałowice, Starosiedle, Gębice, Stargard Gubiński, Sienica, Uklejna, Makówka, K. Młyński, Ług z dopływami: K. Zabłockim, Wieprzykiem, K. Tucholskim, Widunią z Szyszyna i Korzenną, Wicina B z Kanałem Granica; Golec z Rytwiną

 

X.7. Obwód rybacki Jezioro Jańsko na rzece Kurka nr 1

- J. Jańsko (Stróżka) – 99,9 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 32

- Kurka, (Górzynka), Równia, K. Błotny

 

 

REGION WODNY WARTY – RZGW W POZNANIU

 

221. Obwód rybacki rzeki Obra - Nr 2

- Północny Kanał Obry od mostu na drodze Błocko - Przemęt do mostu w Małej Wsi – nr łowiska w rejestrze - 59

- Środkowy Kanał Obry od mostu na drodze Błocko - Przemęt do mostu na drodze Kębłowo Kolonia - Leśnictwo Zacisze, K. Wroniewski z Rowem Wroniawy Terespol, Solecka (Rzeka Solecka) z Rowem Głównym (Kopanicą) i Rowem Kapłoniec, Rów Żodyński, Dźwina (K. Dźwiński), K. Wincentowski

 

223. Obwód rybacki rzeki Obra - Nr 4

- Obra od mostu drogowego przy na ul. Mostowej w Zbąszyniu do wysokości 300 m przed wpływem do j. Lutol – nr łowiska w rejestrze – 11

z Dopływem z Przychodzka z jego Dopływem z Łominy

 

228. Obwód rybacki Jeziora Święte na rzece Pintus - Nr 1

- J. Święte (Krutla) – 22,7 ha – ZP - numer łowiska w rejestrze - 51

- Pintus, Dopływ spod Powodowa z Dopływem spod Kiełkowa

 

247. Obwód rybacki jeziora Paklicko Wielkie na rzece Paklica - Nr 2

- J. Paklicko Wielkie – ZPS - 189,9 ha - nr łowiska w rejestrze - 48

- J. Goszcza – 54,1 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 29

- J. Lubie – 31,9 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze -39

- J. Lubrza – 7,7 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 43

- J. Kociołek – 3,9 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 35

- J. Radno (Paradyjskie) – 2,5 ha - ZP, j. Tymień (Tym) – 5,5 ha – ZP, J Białe – 2,9 ha - ZP, J. Czarne – 0,5 ha – ZP.

- Paklica od mostu na drodze Boryszyn-Wysoka do mostu na drodze Kaława - Stary Dwór, Rakownik (Rzeka Rakownik) z Kanałem Młyńskim, K. Rakownik, Odpływ z j. Lubie, Dopływ z Wielopola, Dopływ z Rusinowa, Odpływ z j. Tymień, Odpływ z j. Kociołek, Odpływ z j. Białego

 

 

REGION WODNY DOLNEJ ODRY I PRZYMORZA ZACHODNIEGO –
RZGW W SZCZECINIE

 

I.1.1. Obwód rybacki rzeki Odra - nr 1

- Odra od ujścia Nysy Łużyckiej do ujścia Pliszki wraz ze starorzeczami, odnogami, dołami rzecznymi mającymi stałe połączenie z rzeką– nr łowiska w rejestrze – 3

- starorzecza, odnogi, doły rzeczne mające okresowe połączenie z Odrą

z dopływami:

- Pliszka od mostu na drodze Krosno Odrz. - Słubice do ujścia do Odry wraz z jej odnogami i rozlewiskami; K. Luboński od furty wałowej dojścia do Odry przez jej starorzecze pod Uradem


I.2.1. Obwód rybacki Jeziora Graniczne na Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) - nr 1

- J. Graniczne – 42,8 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 30

- K. Konotop na odcinku 50 m od wypływu z J. Granicznego

 

I.2.2. Obwód rybacki Jeziora Krzesińskie na Kanale Konotop (Kanale Krzesiński) - nr 2

- J. Krzesińskie (Zbiornik) – 19,6 ha - ZPS

- Kanał Konotop (K. Krzesiński) na odcinku 50 m od wypływu z J. Granicznego do ujścia do J. Krzesińskiego z wyłączeniem obiektu stawowego na jego biegu, Dopływ spod Skarbony z wyłączeniem obiektu stawowego na jego biegu, Dopływ spod Rybaków (K. Zbiornik)

 

I.4.3. Obwód rybacki Jeziora Bobrze (Poźrzadło) na rzece Pliszka – nr 3

- J. Bobrze (Poźrzadło) – 8,3 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 20

- Pliszka od wypływu z J. Linie (Małe Jeziorko) do wpływu do j. Bobrze

 

I.4.4. Obwód rybacki rzeki Pliszka - nr 4

- Pliszka od wypływu z j. Bobrze do wpływu do j. Ratno, Kanał A Kolonia Drzewce – nr łowiska w rejestrze - 16 łącznie z odcinkiem tej rzeki w obwodzie nr I.4.6. Obwód rybacki rzeki Pliszka nr 6 (uwaga! na odcinku rzeki w tym obwodzie ustanowiono obręb ochronny – patrz część końcowa)

 

I.4.5. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Gądkowskie Duże, Wielkie) na rzece Pliszka – nr 5

- J. Wielicko (Gądkowskie Duże) – 102,2 ha - nr łowiska w rejestrze - 27

- J. Ratno (Gądków Mały) – 32,6 ha - nr łowiska w rejestrze - 50

- Pliszka pomiędzy j. Ratno a j. Wielicko, Moskawa, Łękosza

 

I.4.6. Obwód rybacki rzeki Pliszka - nr 6

- Pliszka od wypływu z j. Wielicko do mostu na drodze Krosno Odrz. – Słubice – nr łowiska w rejestrze – 16 (łącznie z odcinkiem tej rzeki w obwodzie nr I.4.4. Obwód rybacki rzeki Pliszka nr 4)

 

I.4.7. Obwód rybacki Jeziora Trześniowskie (Ciecz) na rzece Łagowa – nr 1

- J. Trześniowskie (Ciecz) – 171,6 – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 53

- J. Łagowskie – 80,9 ha – ZPS- nr łowiska w rejestrze - 45

- Łagowa od wypływu z J. Trześniowskiego do ujścia do Pliszki

 

 

I.4.8. Obwód rybacki Jeziora Ciche (Pegeerowskie, Majątkowe) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Łagowa – nr 1

- J. Ciche (Majątkowe, Pegeerowskie) – 3,2 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 61

- Odpływ z J. Cichego

 

I.4.9. Obwód rybacki Jeziora Dziarg (Duże) na rzece Konotop – nr 1

- J. Dziarg (Kosobudz Duży) – 9,4 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze - 25

- Konotop z wyłączeniem stawu rybnego na jego biegu

 

I.5.1. Obwód rybacki Jeziora Ilno (Torzymskie, Ilanka) na rzece Ilanka – nr 1

- J. Ilno (Torzymskie) – 11,8 ha - nr łowiska w rejestrze – 31 (uwaga! – na akwenie ustanowiono obręb ochronny – patrz część końcowa)

- Ilanka od źródeł do mostu na drodze Starościn – Połęcko koło Rzepina – nr łowiska
w rejestrze – 13 z wyłączeniem odcinka w rezerwacie Pniów nie dopuszczonego do wędkowania, to jest od południowej granicy rezerwatu na tej rzece znajdującej się 750 m powyżej mostu na drodze gruntowej Torzym – Kownaty do ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów

- J. Trawno – pow. 6,7 ha- ZP i j. Trawienko (Kacze Doły) – 1,6 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze – 52 (łącznie)

- J. Pniów – 4,5 ha – ZP - tylko zachodnie brzegi

Kanał Bobrowa Struga (Bobrówka) z wyłączeniem stawu na jego biegu, Cierniczka, Tarnawka z wyłączeniem obiektu stawowego na jej biegu

 

I.5.3. Obwód rybacki Jeziora Karasienko (Ciemne) w zlewni rzeki Ilanka – nr 3

- J. Karasienko (Ciemne) – 19, 0 ha - nr łowiska w rejestrze - 34

- Dopływ do j. Karasienko


I.5.5. Obwód rybacki Jeziora Rzepinko (Boczowskie) na rzece Rzepia – nr 1

- J. Rzepinko (Boczowskie) – 12,5 ha - nr łowiska rejestrze - 21

- Rzepia na docinku 50 m od wypływu z j. Rzepinko


I.5.7. Obwód rybacki Jeziora Wielicko (Wielkie, Garbicz) w zlewni rzeki Rzepia – nr 3

- J. Wielicko (Wielkie, Garbicz) – 34,2 ha – ZPS w godz. 16.00 do 11.00 następnego dnia - nr łowiska w rejestrze - 26

- J. Pniewy, Dopływ do j. Wielicko, Odpływ z j. Pniewy

 

I.5.8. Obwód rybacki Jeziora Lubińskie na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Rzepia – nr 1

- J. Lubińskie – 22,8 ha - nr łowiska w rejestrze - 42

- Odpływ z J. Lubińskiego

 

 

 

WODY OGÓLNODOSTĘPNE POZA OBWODAMI

 

JEZIORA

 

- Chłopskie – 1,9 ha - ZP

- Czarna Woda (Łagówek) – 7,6 ha - ZP

- Głębokie k. Brodów – 5,8 ha - ZP

- Glibiel (Łochowice) – 21,7 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze – 46

- Grabinek – 7,7 ha - ZP

- Jeziorko (Dzikie) – 4,8 ha - ZP

- Moczydło (Osiecznica) – 10,7 ha - ZPS

- Morskie Oko – 2,7 ha - ZP

- Niemka Duża (Podleśne) – 13,7 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze – 63

- Niemka Mała (Leśne) – 4,7 ha - ZP

- Nowe Strącze – 4,2 ha - ZP

- Nowodworskie – 1,7 ha - ZP

- Kosobudz (Kosobudz Mały) – 4,7 ha - ZP

- Piaskowe – 0,8 ha - ZP

- Piaszno (Bronków Mały) – 19,9 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze – 64

- Proszów (Drutów) – 3,2 ha - ZP

- Ruchocki Młyn – 1,5 ha - ZP

- Świętno – 5,4 ha - ZP

- Wilcze (Jasne, Zygmuntowskie) – 25,5 ha – ZP - nr łowiska w rejestrze – 54

 

 

WYROBISKA, STARORZECZA, ZALEWY, ITP.

 

Bagier (Zalany) Witoszyn – 3,8 ha - ZP - wyrobisko

Bagier Mały Witoszyn – 0,6 ha - ZP wyrobisko

Basen Żary – 1,1 ha – ZP - zalew -

Betony Duże Nowogród Bobrz. – 2 x 1,3 ha – oba ZP - 2 zbiorniki

Betony Małe Nowogród Bobrz. – 2 x 0,8 ha – oba ZP - 2 zbiorniki

Białków – Nowiniec (Stara Woda) – 8,0 ha – ZP - zalew

Bliźniaki Trzebiel – 1,1 ha + 0,9 ha – oba ZP - 2 wyrobiska

Bobrowice Żwirownia – 1,8 ha – ZP - wyrobisko

Borowina Żary – 0,5 ha – ZP - zalew

Brzezie Sulechowskie Glinianki – 0,4 ha + 0,8 ha – oba ZP - 2 wyrobiska

Buczek II - Staw nr 2 – 0,2 ha + 0,2 ha + 0,1 ha + 0,8 ha – wszystkie ZP - czteroczęściowa żwirownia

Buczek II - Staw nr 3 – 2,1 ha – ZP - żwirownia

Buczek Policyjny – 3,6 ha – ZP - żwirownia

Buczyna – 2,8 ha – ZP - wyrobisko

Budych Lubsko – 1,2 ha – ZP - glinianka

Dęby Wielobłota – 1,9 ha – ZP - starorzecze

Dychów Glinianka – 1,8 ha - ZP - wyrobisko

Fadom I Nowogród Bobrz. – 6,2 ha – ZP żwirownia

Gęstowice Glinianki – 0,5 ha – ZP + 1,1 ha – ZP – dwuczęściowe wyrobisko

Grobla Trzebiel – 1,8 ha – ZP - wyrobisko

Grobla Tuplice – 3,9 ha + 1,9 ha – oba ZP - 2 wyrobiska

Gryżyce II – Staw nr 4 – 7,3 ha – ZP - żwirownia

Gryżyce II – Staw nr 5 – 15,7 ha - żwirownia

Gryżyce II – Staw nr 6 – 0,5 ha – ZP - żwirownia

Jabłonki Trzebiel – 1,3 ha – ZP – wyrobisko

Jany – 0,7 ha – ZP - zbiornik
Jasień Glinianka – 2,4 ha + 0,1 ha – oba ZP - dwuczęściowe wyrobisko

Klenica – 2,7 ha – ZP - starorzecze

Kołkowy Tuplice – 10,2 ha – ZPS - wyrobisko

Kożuchów Glinianki – 0,7 ha + 0,05 ha + 0,5 ha + 0,3 ha + 0,05 ha – wszystkie ZP - 4 wyrobiska

Kożuchów Kąpielisko – 1,0 ha – ZP - zalew

Krępa – 3,4 ha – ZP - zachodnia część dwuczęściowego starorzecza – zakaz połowu ze wschodnich i północno-wschodnich brzegów (patrz część końcowa)

Księżycowy Tuplice – 3,6 ha + 1,8 ha – oba ZP - dwuczęściowe wyrobisko

Kwadrat Żary – 0,6 ha – ZP - zalew

Leśny Żary – 0,5 ha + 0,3 ha – oba ZP - dwuczęściowy zalew

Lubieszów Glinianka – 3,9 ha – ZP – wyrobisko – uwaga! – obowiązuje również górny wymiar karpia – od 60 cm

Majorka Bytom Odrzański – 0,9 ha – ZP - wyrobisko

Małomice Glinianka – 2,7 ha – ZP - wyrobisko

Mały Czarny Tuplice – 0,3 ha – ZP - wyrobisko

Nowe Miasteczko Kąpielisko – 5,2 ha – ZP - wyrobisko

Przeprawowy Żary – 1,1 ha – ZP - zalew

Przytoczki – 0,8 ha – ZP - zbiornik

Sina Woda – 2,5 ha – ZP – wyrobisko

Stanisław Gozdnica – 1,2 ha – ZP - glinianka

Szprotawa Glinianka – 1,5 ha – ZP - wyrobisko

Ścieki Tuplice – 3,7 ha – ZP - wyrobisko

Tarcza Tuplice – 2,0 ha – ZP - wyrobisko

Teresa – 3,9 ha – ZP - wyrobisko

Trzeci Staw (Koserz) – 3,0 ha – ZP - zbiornik

Turów (ZEK) – 33,2 ha – ZP – żwirownia (uwaga! – zakaz połowu w sąsiedztwie urządzeń wydobywczych)

Wapna Brzezie k. Pomorska – 8,00 ha – ZP + 23,5 ha - 2 wyrobiska - nr łowiska w rejestrze – 57 (łącznie)

Wapna Jordanowo – 16,1 ha – ZP + 5,0 ha – ZP – 2 wyrobiska - nr łowiska w rejestrze – 56 (łącznie)

Wapno Zabór I - 4, 3 ha - ZP, Wapno Zabór II - 4,2 ha - ZP i Wapno Zabór IV – 3,3 ha – wszystkie ZP –- 3 wyrobiska - nr łowisk w rejestrze - 58 (łącznie z Wapnem Zabór III wchodzącym w skład obwodu nr I.18. Obwód rybacki rzeki Zaborski Potok nr 1 – patrz wyżej)

Wichów Żwirownia – 1,1 ha – ZP - wyrobisko

Wielobłota – 0,5 ha – ZP - starorzecze

Wójciki k. Wysokiego – 2,4 ha + 2,8 ha – oba ZP - dwuczęściowe starorzecze – zakaz połowu z północnych oraz północno - wschodnich brzegów (patrz część końcowa)

Zamknięte Stany – 1,7 ha – ZP - starorzecze

Ziemlicki Trzebiel – 2,4 ha – ZP - wyrobisko

Żagań Cegielnia – 1,0 ha – ZP – południowa część wyrobiska

Żagań Starowiejska Glinianka – 0,5 ha – ZP - wyrobisko

Żółty Kamienica – 2,0 ha – ZP - wyrobisko

Żółty Czarny Kopalniany Trzebiel – 0,6 ha + 0,2 ha – oba ZP 2 - wyrobiska

WODY KRAINY PSTRĄGA I LIPIENIA

 

- Gryżynka od źródeł do ujęcia wody na zespół stawów GR „Grabin”

- Bóbr od wody dolnej jazu stałego w Lesznie Górnym do wody górnej jazu EW Dzie

miarowice z kanałem lateralnym w Lesznie Górnym w całości oraz od wody dolnej jazu EW Szprotawa – Iława do ujścia Rudnej, następnie od wody dolnej jazu EW Małomice i wylotu spod turbin kanału wylotowego do mostu linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Forst – nr łowiska w rejestrze - 4

- Kwisa od wody dolnej jazu EW Łozy do ujścia do Bobru – nr łowiska w rejestrze - 8

- Brzeźnica (Boberek) od mostu na drodze lokalnej Stanów – Przybymierz do mostu na DW 295 Nowogród Bobrzański - Żagań

- Zimna Woda (Młynówka Kosierska) od mostu na DW 288 Dąbie – Nowogród Bobrzański do ujścia do Bobru

- Pliszka od ujścia Łagowej do ruin młyna Zamęt, następnie od mostu w Kosobudkach do wlotu odprowadzalnika fermy pstrągowej w Pliszce oraz od wody dolnej jazu w Sądowie do mostu na DK 29 Słubice – Połupin.

- Ilanka od ujścia lewostronnego dopływu w granicach działki nr 26 obręb Pniów do mostu na drodze lokalnej Starościn – Połęcko nr łowiska w rejestrze - 13

 

 

ŁOWISKA SPECJALNE KÓŁ PZW – WĘDKOWANIE NA ODDRĘBNYCH
ZASADACH I ZA DODATKOWYMI OPŁATAMI

(uwaga! na każdym z nich obowiązuje ewidencja amatorskiego połowu ryb – na jeziorze
Złoty Potok w ramach ewidencji okręgowej)

 

Betonówka –2,8 ha – wyrobisko - Koło PZW Tuplice - ZP

Buczek I – Staw nr 1 – 4,0 ha – żwirownia – ZP - Koło PZW Leszno Górne

Gryżyce I – Staw nr 1 – 3,9 ha – ZP - Koło PZW Żagań nr 1

Gryżyce I – Staw nr 2 – 2,0 ha – ZP - Koło PZW Żagań nr 1

Gryżyce I – Staw nr 3 – 3,9 ha – ZP - Koło PZW Żagań nr 1

Zalew Szprotawa – 1,9 ha – ZP - Koło PZW Szprotawa

Jezioro Złoty Potok (Jeziorko) – 32,2 ha – ZPS - nr łowiska w rejestrze - 65 – Koło PZW Zielona Góra nr 2

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin