Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

Sprawa dojazdu do łowisk na Odrze. Okolice Czarnowa, Sarbii, Strumienna.

Uwaga! W związku z problemem dojazdu przez wędkarzy do Odry w okolicach Czarnowa, Sarbii oraz Strumienna (patrz m. in. pismo Okręgu do kół PZW l.dz.701/12/Dyr. z dn. 09.05.2012 r.) dotychczasowymi drogami gruntowymi przez tereny w międzywalu tej rzeki sprzedane przez Agencję Mienia Wojskowego osobie prywatnej, PZW Okręg w Zielonej Górze zamieszcza mapki tych terenów sporządzone na podkładach mapowych z serwisu „Geoportal\". Liniami kropkowanymi zaznaczone są fragmenty dróg biegnące przez działki w/w osoby, która zakazuje nimi dojazdu do rzeki. Prosimy zatem o niekorzystanie z tych odcinków do chwili ustanowienia nowych dojazdów w oparciu o przepisy ustawy Prawa wodne. Problem pod względem formalnym jest skomplikowany, wymaga właściwego podejścia do niego lokalnych władz samorządowych, zatem jego rozwiązanie z pewnością zajmie jeszcze jakiś czas.

Zdjęcia