Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Zakaz pływania środkami pływającymi

Witam, gwoli przypomnienia informuję, iż obowiązuje ogólny zakaz pływania - w tym wędkowania - środkami pływającymi na akwenach ZEK Turów i Fadom w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Jakub Tonder - zespół ORG

po konsultacji z kol. R. Wanatem - zesp. GRW