Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - „Zakup pszenżyta dla Ośrodków Zarybieniowych PZW Okręg w Zielonej Górze”

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania: „Zakup pszenżyta dla Ośrodków Zarybieniowych PZW Okręg w Zielonej Górze”

 

Termin składania ofert do 16.07.2020 r. do godz. 15.00

Zaproszenie do złożenia oferty (szczegóły) -> tutaj

Wzór umowy -> tutaj