Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

Nowy dyrektor biura Okręgu

Z dniem 1 kwietnia stanowisko dyrektora biura objęła kol. Beata Gacek.

 

Na grudniowym posiedzeniu Zarządu Okręgu dyrektor biura Wojciech Raunke złożył na ręce Prezesa wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 marca 2020 roku.

 

17 lutego Zarząd Okręgu jednogłośnie, na wniosek Prezesa powołał na stanowisko dyrektora z dniem 1 kwietnia kol. Beatę Gacek, która dotychczas kierowała zespołem organizacyjno-sportowym w biurze Okręgu.

 

Na nowym stanowisku życzymy koleżance Beacie samych trafnych decyzji!