Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

WĘDKOWANIE A KORONAWIRUS - KOMUNIKAT

Komunikat uzupełniający


W związku z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa nie organizujemy zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu i Kół. Dla bezpieczeństwa wszystkich prowadzimy obsługę biura drogą telefoniczną i elektroniczną.


Pomożemy Wam w ten sposób rozwiązać każdy wędkarski problem. W przypadkach szczególnych skarbnikom  umożliwimy dobranie znaków w odpowiednio bezpieczny sposób. Wkrótce otwieramy sprzedaż składek przez Internet zachowując możliwość wyboru przynależności do koła.


Odpowiadając na pytania dot. możliwości wędkowania informujemy, że nie wprowadzamy zakazu wędkowania na użytkowanych wodach Okręgu. Ograniczenia w przemieszczaniu się, przewidują wyjątki. Jednym z nich jest realizacja niezbędnych spraw życia codziennego. Jeśli Wasz stan psychiczny wymaga odreagowania w odosobnieniu nad wodą, róbcie to z zachowaniem rozsądku i nie narażania na zakażenie koronawirusem siebie i innych. Zachowujcie wymagane odległością pomiędzy osobami, nie gromadźcie się w grupach powyżej 2 osób. Stosujcie środki odkażające i inne zabezpieczenia ochronne.


W kraju ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Konstytucja RP przewiduje trzy typy stanów nadzwyczajnych: stan wojenny, stanu wyjątkowy i stanu klęski żywiołowej (rozdz. IX art. 228 ust. 1). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i jest aktem prawnym podrzędnym w stosunku Konstytucji RP. Apelujemy zatem o rozsądek. Decydując się na wyjazd nad wodę zachowuj wymagane prawem zasady.