Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

Oświadczenie w sprawie wprowadzenia dobrowolnej wpłaty - cegiełka 5 zł na młodzież

Oświadczenie

 

W związku z pojawiającymi się w „sieci” nieprawdziwymi informacjami i złośliwymi komentarzami, dotyczącymi dodatkowej dobrowolnej opłaty na młodzież (nowy znaczek za 5 zł), jako aktualnie pełniący obowiązki wiceprezesa ds. młodzieży i przewodniczącego Okręgowej Komisji ds. Młodzieży, poczułem się „wywołany do tablicy” i dlatego wyjaśniam:

- nieprawdą jest, że w naszym Okręgu brakuje środków na młodzież;

- nieprawdą jest, że musimy żebrać o dodatkowe pieniądze;

- nieprawdą jest, że nie potrafimy zarządzać powierzonymi środkami;

- nieprawdą jest, że zebrane dodatkowe kwoty zostaną przeznaczone na cele niezwiązane
z młodzieżą i nie trafią do kół…

Poziom finansowania działalności z młodzieżą w Okręgu PZW w Zielonej Górze nigdy jeszcze nie był tak wysoki, jak w tej kadencji. Początki jednak były bardzo skromne. Odziedziczyliśmy bardzo niski budżet, który staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać w celu intensyfikacji działań i ciągłego rozwoju. Budżet na rok 2020 jest już jednak trzykrotnie wyższy niż trzy lata temu. W tym czasie sześciokrotnie zwiększyliśmy liczbę szkółek wędkarskich, którym wprowadzając: „Zasady prowadzenia szkółek wędkarskich i udzielania im wsparcia finansowego” zagwarantowaliśmy środki na start i rozwój. Kilkakrotnie zwiększyliśmy liczbę zawodników startujących w Młodzieżowym Pucharze Okręgu. Jednocześnie, poprzez premiowanie najlepszych zawodników awansem
i dofinansowaniem startu w Grand Prix Polski, podnieśliśmy rangę tej rywalizacji. Tym samym większej liczbie zawodników dajemy szansę startu w Mistrzostwach Polski. Wprowadziliśmy wędkarstwo do szkół poprzez organizację Okręgowego Konkursu Ekologiczno-Wędkarskiego dla uczniów szkół podstawowych (etap szkolny i finał okręgowy). Dzięki temu mamy indywidualne
i drużynowe sukcesy w turniejach wiedzowych na Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży w Sportach Wędkarskich. Nawiązaliśmy współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym i wspólnie organizujemy eliminacje do Finału Ogólnopolskich Zawodów Spławikowych Szkół. A to daje nam nadzieję na wpisanie wędkarstwa na stałe do kalendarza imprez SZS. Współpracujemy z innymi Okręgami
w ramach Strefy Południowo-Zachodniej Rady ds. Młodzieży. Dzięki temu nasi początkujący zawodnicy mają szansę startu w Olimpiadach Strefowych. Wprowadziliśmy jasne zasady kwalifikacji do zawodów i olimpiad ogólnopolskich. Reprezentantów wyłaniamy w eliminacjach i Olimpiadach Okręgowych. Dzięki temu szansę startu mają wszyscy, a nominację dostają najlepsi. Wcześniej,
w poprzednich kadencjach, nie było to takie oczywiste…

Społecznie szkolimy kadrę instruktorską. Pozyskujemy niezbędny sprzęt i materiały edukacyjne. Piszemy projekty gwarantujące uzupełnienie środków OKM na potrzeby planowanych zadań. Zorganizowaliśmy w roku ubiegłym Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży, dzięki czemu mogliśmy dać szansę startu większej liczbie zawodników z naszego okręgu. Przy okazji spełniło się nasze marzenie       o wygraniu Olimpiady. Wspaniały sukces odniosła Klaudia Szczerbata wygrywając rywalizację                      w klasyfikacji indywidualnej, w kat. do lat 14, a nasza drużyna zajęła drugie miejsce w Polsce. Wcześniej cieszyliśmy się z szóstego miejsca Oskara Bojkowskiego na Mistrzostwach Polski
i sukcesów na Olimpiadach w Ozimku, Suwałkach, Pińczowie i Gdańsku. Nasza młodzież znana jest już na arenie ogólnopolskiej i ceniona za postępy jakie w krótkim czasie poczyniła. Obserwując naszych zawodników, jestem dumny nie tylko z wyników sportowych, ale także z efektów naszej pracy wychowawczej. Na tle młodzieży z innych okręgów nasza młodzież może być wzorem do naśladowania.

W obecnej kadencji Zarząd Okręgu rozumie potrzeby Okręgowej Komisji ds. Młodzieży                     i akceptuje konieczne wydatki - zgodnie z preliminarzem i planem pracy. Przekłada się to na stały wzrost liczby członków uczestników, których liczba podwoiła się w ciągu dwóch lat. Obecnie na ponad 26 tys członków mamy 7,73% członków uczestników. Patrząc na to co było przed laty, jest to wynik rewelacyjny…

Można by na tym poprzestać i cieszyć się tym co mamy. Można też spróbować jeszcze coś poprawić           i rozwinąć. Dlatego inicjatywę wprowadzenia dodatkowego znaczka, z dobrowolna opłatą na młodzież, przyjmuję jak ofertę finansowego wsparcia kluczowych zadań OKM.

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży otrzymała uprawnienia od Zarządu Okręgu do dysponowania dodatkowymi środkami. W trosce o właściwe ich wykorzystanie Komisja przygotowała już projekt zasad podziału tych środków. Po zaakceptowaniu przez Zarząd Okręgu „Zasady” zostaną opublikowane na stronie internetowej Okręgu. Mamy zamiar, w szerszym zakresie niż dotychczas, dofinansować: sport młodzieżowy (w tym starty naszych zawodników w GPP i MP), szkółki wędkarskie, ciekawsze imprezy dla młodzieży w kołach i rejonach, a także organizację ogólnopolskich i strefowych zawodów wędkarskich na naszym terenie.

Szkółki wędkarskie są kluczem do rozwoju pracy z młodzieżą. Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie wzbogacimy bazę sprzętową szkółek i podniesiemy ich poziom. 

Praca z młodzieżą ma istotny i wymierny wpływ na kształtowanie osobowości i kultury wędkarskiej przyszłych wędkarzy. To jest oczywiste i nie wymaga komentarza. Z kolei wędkarz świadomy
i aktywny jest naszą szansą. Szansą naszego Związku na przyszłość. Dlatego tak ważną rolę mają do spełnienia Instruktorzy Wędkarstwa Młodzieżowego w terenie. Dlatego tak istotne są inicjatywy kół w tym zakresie i działania Okręgowej Komisji ds. Młodzieży.

 

Z wędkarskim pozdrowieniem

Grzegorz Rutkowski – wiceprezes ZO ds. młodzieży