Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Komunikaty

KARPIOWE V - Łazy, 07.09.2019 r.

Prosimy o poinformowanie o nieobecności w zawodach w celu ustalenia odpowiedniej liczby posiłków.Poniżej przedstawiamy planowany program minutowy rozgrywania zawodów:

 

 

do 06.30 - zbiórka uczestników, otwarcie imprez

 

 

06.30 - 08.00 – losowanie i zajmowanie stanowisk, oraz przygotowanie do zawodów

 

 

08.00 – 12.00 - zawody wędkarskie - I Tura

13.00 – 17.00 - zawody wędkarskie - II Tura

 

 

17.00 - 18.00 - ważenie ryb i obliczanie wyników, wręczenie nagród i zakończenie imprezy

 

 W zależności od rożnych sytuacji w trakcie trwania imprezy program minutowy może ulec zmianie.

 

Śniadanie we własnym zakresie. Posiłek obiadowy w trakcie trwania zawodów.