Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

Rejestry połowu wróciły…. obowiązek prowadzenia dotyczy wszystkich wędkarzy

Uchwała XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów zwolniła członków naszego Okręgu z obowiązku wypełniania rejestrów połowu.

W tym samym roku Krajowy Zjazd Delegatów podjął uchwałę, zobowiązującą okręgi do prowadzenia rejestracji połowu. Nasz Zarząd Okręgu obowiązek ten scedował na biuro Okręgu i zespół zagospodarowania Wód, aby odciążyć wędkarzy.

Kolejnym krokiem była jednak uchwała podjęta przez Prezydium Zarządu Głównego PZW. Zgodnie z uchwałą nr 3/I/2018 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 19 stycznia 2018 r. „Obowiązkowa rejestracja połowów wędkarskich dotyczy wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego oraz wędkarzy niezrzeszonych, posiadających całoroczne zezwolenie na amatorski połów ryb”.

W takim brzmieniu uchwały, Zarząd Okręgu nie tylko nie może zwolnić z obowiązku prowadzenia rejestrów naszych członków, ale nie może, tak jak w latach ubiegłych zwolnić z rejestrów osoby od 60 roku życia.