Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
http://www.zozgora.pzw.org.pl

Aktualności

Tekst informujący

W wydaniu dwutygodnika " Moja Gazeta"  25 kwietnia 2017 ukazał się artykuł podpisany przez Pana Daniela Sawickiego  " Nielegalne zawieszenie ". Na podstawie prawa prawa prasowego wysłalismy na adres podany w stopce redakcyjnej sprostowanie nieprawdziwych treści zawartych w artykule. Jednak Redaktor Naczelny Daniel Sawicki nie odebrał listu ze sprostowaniem z nieznanych nam powodów. Nie mogąc doręczyć sprostowania zamieszczamy je na stronie.

Załączniki